Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2000, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
22. mai 2001 April 2001 Redusert sal av marine gassoljer
24. april 2001 Mars 2001 Auka sal av petroleum 1. kvartal
20. mars 2001 Februar 2001 Auka sal av autodiesel
20. februar 2001 Januar 2001 Høgt petroleumssal i januar
22. januar 2001 Desember 2000 Kraftig nedgang i petroleumssalget
20. desember 2000 November 2000 Redusert salg av petroleumsprodukter
20. november 2000 Oktober 2000 Redusert salg av fyringsprodukter
20. oktober 2000 September 2000 Fortsatt nedgang i petroleumssalget
20. september 2000 August 2000 Lavere bensinsalg i Oslo
21. august 2000 Juli 2000 Lavt salg av bilbensin
20. juli 2000 Juni 2000 Vi kjøper mindre petroleumsprodukter
20. juni 2000 Mai 2000 Salg av diesel øker
22. mai 2000 April 2000 Mindre salg av bilbensin
19. april 2000 Mars 2000 Lavere salg av fyringsprodukter
17. mars 2000 Februar 2000 Lavere salg av tungolje siste 12 måneder

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
22. mai 2001 2001 Redusert sal av marine gassoljer
24. april 2001 2001 Auka sal av petroleum 1. kvartal
20. mars 2001 2001 Auka sal av autodiesel
20. februar 2001 2001 Høgt petroleumssal i januar
22. januar 2001 2000 Kraftig nedgang i petroleumssalget
20. desember 2000 2000 Redusert salg av petroleumsprodukter
20. november 2000 2000 Redusert salg av fyringsprodukter
20. oktober 2000 2000 Fortsatt nedgang i petroleumssalget
20. september 2000 2000 Lavere bensinsalg i Oslo
21. august 2000 2000 Lavt salg av bilbensin
20. juli 2000 2000 Vi kjøper mindre petroleumsprodukter
20. juni 2000 2000 Salg av diesel øker
22. mai 2000 2000 Mindre salg av bilbensin
19. april 2000 2000 Lavere salg av fyringsprodukter
17. mars 2000 2000 Lavere salg av tungolje siste 12 måneder