Statistikkområde

Energi og industri: Industri og bergverksdrift

Alt innhold for delområdet industri og bergverksdrift

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Investeringene i kraftforsyning faller

  Virksomhetens anslag for samlede investering i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en liten nedgang i 2021. Det antydes lavere samlede investeringer i 2022. For begge årene er det kraftforsyning som bidrar ...

  Artikkel
 • Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 181,9 milliarder kroner for 2021. Dette er 4,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Industrien 2020: Brå nedgang for arbeidsintensive næringer

  Reiserestriksjoner, smittevernstiltak og lavere global etterspørsel førte til at norsk industriproduksjon falt med 3 prosent fra 2019 til 2020. Det var særlig leverandørindustrien som bidro til nedgangen.

  Artikkel
 • Stor tolvmånedsendring for PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) lå i april på et høyt nivå sammenlignet med samme måned i 2020. Energivarene lå for ett år siden uvanlig lavt blant annet som følge av at koronapandemien hadde ført til nedstengninger i flere land verden over.

  Artikkel
 • Økende optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om en moderat produksjonsoppgang i 1. kvartal. Ordretilgang og samlet ordrebeholdning øker også marginalt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2021 er positiv blant flertallet av industrilederne.

  Artikkel
 • Kraftforsyning trakk PPI ned

  Produsentprisindeksen (PPI) hadde en svak nedgang i mars. Prisreduksjon i kraftforsyning var en viktig bidragsyter til denne utviklingen, mens prisoppgang i petroleums- og kullvareindustrien var med å dempe fallet.

  Artikkel
 • Ytterligere økning i omsetningen i industrien

  Industriomsetningen fortsetter den positive utviklingen og økte med 4,0 prosent i perioden desember 2020 - februar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2021 var det en oppgang på 2,...

  Artikkel
 • Liten nedgang i industriproduksjonen i februar

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,4 prosent frå januar til februar 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter ein klår auke i januar. For perioden desember 2020-februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det e...

  Artikkel
 • Fortsatt stor prisvekst i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,4 prosent i februar. Prisoppgang på flere energivarer var hovedårsaken til veksten, men også viktige industriernæringer bidro. Energivarenes utvikling skaper et skille mellom prisveksten på hjemme- og eksport...

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker videre

  Industriomsetningen økte med 3,5 prosent i perioden november 2020 - januar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2020 til januar 2021 var det en oppgang på hele 5,5 prosent.

  Artikkel
 • Sterk vekst i industriproduksjonen i januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein klår vekst på 2,5 prosent frå desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tal. Sterk vekst i mellom anna næringsmiddelindustri bidrog mye til oppgangen.

  Artikkel
 • Investeringsnedgang i 2020

  Endelige tall for 2020 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sank 1,4 prosent fra 2019. Nedgangen kan knyttes til lavere investeringer i industrien. De nyeste anslagene for 2021 antyder et...

  Artikkel
 • Anslaget for oljeinvesteringene i 2021 justeres videre opp

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 173,6 milliarder kroner for 2021. Dette er 4,4 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Solid prisvekst i PPI ved årets start

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,3 prosent i januar. En økning i prisene på flere energivarer bidro sterkt til denne oppgangen. Strømprisene hadde den prosentvis største økningen.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen litt ned i desember

  Norsk industriproduksjon gikk ned 0,2 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Samlet endte nedgangen i 2020 på 3 prosent. Etter et kraftig fall i begynnelsen av koronapandemien hentet industrien seg mye inn igjen i høst.

  Artikkel