Statistikkområde

Energi og industri: Energi

Alt innhold for delområdet energi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Investeringene i kraftforsyning faller

  Virksomhetens anslag for samlede investering i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en liten nedgang i 2021. Det antydes lavere samlede investeringer i 2022. For begge årene er det kraftforsyning som bidrar ...

  Artikkel
 • Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 181,9 milliarder kroner for 2021. Dette er 4,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Dobling av strømprisen for husholdninger

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 53,5 øre/kWh i 1. kvartal 2021. Det er nær dobbelt så høy pris som i 1. kvartal i 2020 da prisen var veldig lav.

  Artikkel
 • Stor tolvmånedsendring for PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) lå i april på et høyt nivå sammenlignet med samme måned i 2020. Energivarene lå for ett år siden uvanlig lavt blant annet som følge av at koronapandemien hadde ført til nedstengninger i flere land verden over.

  Artikkel
 • Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010

  Vedfyring har vært en viktig kilde til oppvarming for husholdningene de siste 30 årene, men mildere klima, bedre varmepumper og større andel nye ovner har gjort at vedforbruket har minket med 34 prosent det siste tiåret.

  Artikkel
 • Rekordhøy kraftproduksjon

  Produksjonen av kraft var på hele 45,7 TWh i 1. kvartal 2021. Det er 13 prosent høyere sammenlignet med 1. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

  Artikkel
 • Kraftforsyning trakk PPI ned

  Produsentprisindeksen (PPI) hadde en svak nedgang i mars. Prisreduksjon i kraftforsyning var en viktig bidragsyter til denne utviklingen, mens prisoppgang i petroleums- og kullvareindustrien var med å dempe fallet.

  Artikkel
 • Ytterligere økning i omsetningen i industrien

  Industriomsetningen fortsetter den positive utviklingen og økte med 4,0 prosent i perioden desember 2020 - februar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2021 var det en oppgang på 2,...

  Artikkel
 • Liten nedgang i industriproduksjonen i februar

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,4 prosent frå januar til februar 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter ein klår auke i januar. For perioden desember 2020-februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det e...

  Artikkel
 • Fortsatt stor prisvekst i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,4 prosent i februar. Prisoppgang på flere energivarer var hovedårsaken til veksten, men også viktige industriernæringer bidro. Energivarenes utvikling skaper et skille mellom prisveksten på hjemme- og eksport...

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker videre

  Industriomsetningen økte med 3,5 prosent i perioden november 2020 - januar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2020 til januar 2021 var det en oppgang på hele 5,5 prosent.

  Artikkel
 • Sterk vekst i industriproduksjonen i januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein klår vekst på 2,5 prosent frå desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tal. Sterk vekst i mellom anna næringsmiddelindustri bidrog mye til oppgangen.

  Artikkel
 • Investeringsnedgang i 2020

  Endelige tall for 2020 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sank 1,4 prosent fra 2019. Nedgangen kan knyttes til lavere investeringer i industrien. De nyeste anslagene for 2021 antyder et...

  Artikkel
 • Anslaget for oljeinvesteringene i 2021 justeres videre opp

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 173,6 milliarder kroner for 2021. Dette er 4,4 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Veldig lav strømpris i 2020

  Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020. Det er hele 57 prosent lavere enn året før og det laveste som er registrert siden 2002.

  Artikkel