Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2009

Innhold

Arkiv for Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. mars 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
9. mars 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
5. mars 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
5. mars 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
2. mars 2017 1. januar 2017 Flest nye bosatte fra Syria
3. mars 2016 1. januar 2016 Nesten 10 000 bosatte syriske innvandrere
4. mars 2015 1. januar 2015 Nesten 100 000 med polsk bakgrunn
24. april 2014 1. januar 2014 Nesten like mange innvandrere fra Polen som innbyggere i Kristiansand
25. april 2013 1. januar 2013 12 prosent av befolkningen er innvandrere
26. april 2012 1. januar 2012 Flest innvandrere fra de nye EU-landene
28. april 2011 1. januar 2011 Mange nye innvandrere fra Europa
29. april 2010 1. januar 2010 Innvandrere fra 216 land
30. april 2009 1. januar 2009 En halv million innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
29. april 2008 1. januar 2008 Polakker den største innvandrergruppen
24. mai 2007 1. januar 2007 Rekordstor vekst i innvandrerbefolkningen