405330_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
405330
statistikk
2020-03-09T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2020
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt979 254790 497188 75718,2
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand401 407356 64844 7597,5
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS577 847433 849143 99810,8
 
EU28/EØS-land386 294342 48143 8137,2
Europeiske land utenom EU28/EØS-land84 22364 75319 4701,6
Afrika137 41199 53837 8732,6
Asia med Tyrkia328 339245 28683 0536,1
Nord-Amerika12 45811 6068520,2
Sør- og Mellom-Amerika27 98324 3803 6030,5
Oseania2 5462 453930,0