330320_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
330320
statistikk
2018-03-05T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2018
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt916 625746 661169 96417,3
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand382 882343 47039 4127,2
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS533 743403 191130 55210,1
 
EU28/EØS-land369 122330 61938 5037,0
Europeiske land utenom EU28/EØS-land77 13159 75617 3751,5
Afrika127 15593 73533 4202,4
Asia med Tyrkia304 042227 63176 4115,7
Nord-Amerika11 40410 5808240,2
Sør- og Mellom-Amerika25 51922 1713 3480,5
Oseania2 2522 169830,0