370206_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
370206
statistikk
2019-03-05T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt944 402765 108179 29417,7
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand389 496347 44642 0507,3
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS554 906417 662137 24410,4
 
EU28/EØS-land375 188334 06841 1207,0
Europeiske land utenom EU28/EØS-land80 29461 89818 3961,5
Afrika131 70096 05435 6462,5
Asia med Tyrkia316 485236 74879 7375,9
Nord-Amerika11 89711 0548430,2
Sør- og Mellom-Amerika26 53423 0673 4670,5
Oseania2 3042 219850,0