418365_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
418365
statistikk
2021-03-09T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2021

Innhold

Publisert:

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2021
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt997 942800 094197 84818,5
EU27/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand408 563361 16647 3977,6
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU27/EØS/Storbritannia589 379438 928150 45110,9
 
EU27/EØS-land376 656331 34245 3147,0
Europeiske land utenom EU27/EØS-land102 94681 35821 5881,9
Afrika140 414100 46539 9492,6
Asia med Tyrkia334 028247 75686 2726,2
Nord-Amerika12 60811 7308780,2
Sør- og Mellom-Amerika28 69524 9453 7500,5
Oseania2 5952 498970,0