Lønnsindeks1. kvartal 2006, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Lønnsindeks - kvartalsvis, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. februar 2007 4. kvartal 2006 Relativt høy vekst i avtalt lønn
29. november 2006 3. kvartal 2006 Månedslønna opp 0,9 prosent i industrien
25. august 2006 2. kvartal 2006 Litt høyere lønnsvekst i kraftforsyning
30. mai 2006 1. kvartal 2006 Høye bonusutbetalinger i olje- og gassutvinning
28. februar 2006 4. kvartal 2005 Lav lønnsvekst i 4. kvartal
29. november 2005 3. kvartal 2005 0,6 prosent lønnsvekst i industrien
31. august 2005 2. kvartal 2005 0,7 prosent lønnsvekst i industrien
27. mai 2005 1. kvartal 2005 Månedslønna opp 1,4 prosent i industri
25. februar 2005 4. kvartal 2004 Månedslønna i varehandel opp 1,5 prosent
26. november 2004 3. kvartal 2004 1,7 prosent lønnsvekst i industrien
27. august 2004 2. kvartal 2004 1,1 prosent lønnsvekst i industrien
28. mai 2004 1. kvartal 2004 1,5 prosent lønnsvekst i industrien
27. februar 2004 4. kvartal 2003 0,2 prosent lønnsvekst i industrien
28. november 2003 3. kvartal 2003 1,7 prosent lønnsvekst i industri
29. august 2003 2. kvartal 2003 1,1 prosent lønnsvekst i industrien