Helse- og sosialpersonell2008, 4. kvartal

Innhold

Arkiv for Helse- og sosialpersonell - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. mars 2021 2020, 4. kvartal 2020, 4. kvartal
28. februar 2020 2019, 4. kvartal 2019, 4. kvartal
1. mars 2019 2018, 4. kvartal 2018, 4. kvartal
13. mars 2018 2017, 4. kvartal 2017, 4. kvartal
29. mars 2017 2016, 4. kvartal 2016, 4. kvartal
27. juni 2016 2015, 4. kvartal 8 av 10 med helseutdanning er i jobb
12. juni 2015 2014, 4. kvartal Flere med utenlandsk bakgrunn jobber innenfor helse og sosial
13. juni 2014 2013, 4. kvartal Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning
12. juni 2013 2012, 4. kvartal Mer helse- og sosialpersonell fra utlandet
13. juni 2012 2011, 4. kvartal Fire av fem helse- og sosialutdannede er sysselsatt
9. juni 2011 2010, 4. kvartal Helsefagarbeiderne på vei inn
16. juni 2010 2009, 4. kvartal Stadig flere med helsefaglig utdanning
19. juni 2009 2008, 4. kvartal Kvinner i flertall innenfor helse- og sosialfag
19. juni 2008 2007, 4. kvartal Nær ni av ti med helseutdanning er i jobb
19. juni 2007 2006, 4. kvartal Flest nye sysselsatte blant de yngre