435115_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
435115
statistikk
2021-03-11T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
true

Helse- og sosialpersonell2020, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Helse- og sosialpersonell (15-74 år), etter kjønn. 4. kvartal1
20202019 - 20202019
AntallAndelProsentAntall
1Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning569 630100,03,0553 230
Menn91 52116,14,387 719
Kvinner478 10983,92,7465 511
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning452 051100,02,1442 886
Menn77 45617,13,574 824
Kvinner374 59582,91,8368 062
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester352 43578,01,8346 315