394637_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
394637
statistikk
2020-02-28T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2019, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Helse- og sosialpersonell er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt.

Tall for 2020 publiseres 11. mars 2021.

Helse- og sosialpersonell (15-74 år), etter kjønn. 4. kvartal1
20192018 - 20192018
AntallAndelProsentAntall
1Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning534 692100,02,2522 981
Menn82 95115,53,280 400
Kvinner451 74184,52,1442 581
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning431 105100,01,7423 944
Menn71 46516,62,769 562
Kvinner359 64083,41,5354 382
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester345 89180,22,2338 510