289758_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
289758
statistikk
2017-03-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2016, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Helse- og sosialpersonell (15-74 år), etter kjønn. 4. kvartal1
20162015 - 20162015
AntallAndelProsentAntall
1Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning497 939100,02,9483 682
Menn75 76715,23,673 149
Kvinner422 17284,82,8410 533
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning406 389100,02,3397 150
Menn65 74116,22,963 910
Kvinner340 64883,82,2333 240
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester324 65179,92,5316 854