331700_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
331700
statistikk
2018-03-13T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2017, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Helse- og sosialpersonell (15-74 år), etter kjønn. 4. kvartal1
20172016 - 20172016
AntallAndelProsentAntall
1Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning512 524100,02,9497 939
Menn78 55115,33,775 767
Kvinner433 97384,72,8422 172
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning415 964100,02,4406 389
Menn67 71516,33,065 741
Kvinner348 24983,72,2340 648
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester331 84579,82,2324 651