367137_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
367137
statistikk
2019-03-01T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2018, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Helse- og sosialpersonell (15-74 år), etter kjønn. 4. kvartal1
20182017 - 20182017
AntallAndelProsentAntall
1Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning523 430100,02,1512 524
Menn80 53215,42,578 551
Kvinner442 89884,62,1433 973
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning424 393100,02,0415 964
Menn69 69416,42,967 715
Kvinner354 69983,61,9348 249
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester339 03379,92,2331 845