2336_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/arkiv
2336
Kvinner i flertall innenfor helse- og sosialfag
statistikk
2009-06-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2008, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kvinner i flertall innenfor helse- og sosialfag

Kvinner utgjør 84 prosent av de sysselsatte blant helse- og sosialfaglig utdannede, og står for flertallet innenfor de fleste av disse utdanningsgruppene. Bare blant leger og tannleger er det en overvekt av menn.

Blant sysselsatte leger uten spesialitet er i overkant av 50 prosent kvinner, men menn utgjør fortsatt 70 prosent av de 11 570 sysselsatte legespesialistene. Av samtlige sysselsatte tannleger er nær 43 prosent kvinner.

12 000 flere sysselsatte

Fra 2007 til 2008 økte antallet sysselsatte med helse- eller sosialfaglig utdanning i alderen 16-66 år med 3,9 prosent, til 242 500 personer. Siden også antallet helse og sosialfaglig utdannede i denne aldersgruppen økte prosentvis like mye, var sysselsettingsprosenten her uendret, med 87,6 prosent. 83 prosent av disse jobbet i helse- og sosialtjenester innenfor kommunal eller statlig forvaltning, mens 17 prosent var sysselsatt i private helse- og sosialtjenester.

Flere helsearbeidere med utenlandsk statsborgerskap

Over 13 500 personer med utenlandsk statsborgerskap og helse- og sosialfaglig utdanning var sysselsatt innenfor helse- og sosialtjenester i 2008, en økning på 7,3 prosent sammenlignet med 2007. Sykepleiere utgjorde den største yrkesgruppen blant disse, med 23 prosent. Deretter fulgte leger og hjelpepleiere.

Stor variasjon i avtalt arbeidstid

Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid økte fra 30,9 timer per uke i 2007 til 31,2 timer per uke i 2008, men varierte mellom de ulike utdanningsgruppene. Mens hjelpepleiere i gjennomsnitt hadde en arbeidstid på 28 timer i uken, var den 31 timer for sykepleiere og 38,4 timer for leger med spesialitet. Den avtalte arbeidstiden for legespesialister har gått noe ned de tre siste årene, og mannlige leger har i gjennomsnitt noe lengre arbeidstid enn sine kvinnelige kolleger.

Tabeller: