Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2014, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
5. oktober 2007 September 2007 Fall i internasjonale reservar
7. september 2007 August 2007 Nedgang i internasjonale reservar
7. august 2007 Juli 2007 Nedgang i internasjonale reservar
6. juli 2007 Juni 2007 Nedgang i internasjonale reservar
7. juni 2007 Mai 2007 Nedgang i internasjonale reservar
8. mai 2007 April 2007 Nedgang i internasjonale reservar
11. april 2007 Mars 2007 Auke i internasjonale reservar
7. mars 2007 Februar 2007 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2007 Januar 2007 Nedgang i internasjonale reservar
19. januar 2007 Desember 2006 Auke i internasjonale reservar
8. januar 2007 Desember 2006 Auke i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
5. oktober 2007 September 2007 Fall i internasjonale reservar
7. september 2007 August 2007 Nedgang i internasjonale reservar
7. august 2007 Juli 2007 Nedgang i internasjonale reservar
6. juli 2007 Juni 2007 Nedgang i internasjonale reservar
7. juni 2007 Mai 2007 Nedgang i internasjonale reservar
8. mai 2007 April 2007 Nedgang i internasjonale reservar
11. april 2007 Mars 2007 Auke i internasjonale reservar
7. mars 2007 Februar 2007 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2007 Januar 2007 Nedgang i internasjonale reservar
19. januar 2007 Desember 2006 Auke i internasjonale reservar
8. januar 2007 Desember 2006 Auke i internasjonale reservar