22718_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22718
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-03-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 351,4 milliardar kroner ved utgangen av februar 2007. Dette var ein nedgang på 2,1 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Februar 2007. Millionar kroner.
Reservar
  Millionar kroner
Internasjonale reservar  351 378
Valutareservar  347 485
Verdipapir og innskot  263 346
Andre valutareservar 84 139
Reserveposisjonen i IMF 1 111
Spesielle trekkrettar i IMF 2 782