22690_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22690
Fall i internasjonale reservar
statistikk
2007-10-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 322,9 milliardar kroner ved utgangen av september 2007. Dette var ein nedgang på 6,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
September 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar               322 927
Valutareservar  320 789
Verdipapir og innskot  238 574
Andre valutareservar 82 215
Reserveposisjonen i IMF  262
Spesielle trekkrettar i IMF 1 876