22694_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22694
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-09-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 327,9 milliardar kroner ved utgangen av august 2007. Dette var ein nedgang på 3,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
August 2007. Millionar kroner
  2007
Internasjonale reservar          327 899
Valutareservar  324 886
Verdipapir og innskot  243 910
Andre valutareservar 80 976
Reserveposisjonen i IMF 1 033
Spesielle trekkrettar i IMF 1 980