22698_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22698
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 325,7 milliardar kroner ved utgangen av juli 2007. Dette var ein nedgang på 8,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Juli 2007. Millionar kroner
Millionar kroner
Internasjonale reservar  325 745
Valutareservar  322 529
Verdipapir og innskot  233 112
Andre valutareservar 89 417
Reserveposisjonen i IMF 1 025
Spesielle trekkrettar i IMF 2 191