22710_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22710
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-05-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 338,7 milliardar kroner ved utgangen av april 2007. Dette var ein nedgang på 8,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
April 2007.
Millionar kroner
2007
Internasjonale reservar  338 665
Valutareservar  335 057
Verdipapir og innskot  254 779
Andre valutareservar 80 278
Reserveposisjonen i IMF 1 207
Spesielle trekkrettar i IMF 2 402