22723_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22723
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-02-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 341,2 milliardar kroner ved utgangen av januar 2007. Dette var ein nedgang på 12,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Januar 2007. Millionar kroner
  Reservar
  Mill. kroner
Internasjonale reservar  341 193
Valutareservar  337 065
Verdipapir og innskot  271 091
Andre valutareservar 65 974
Reserveposisjonen i IMF 1 298
Spesielle trekkrettar i IMF 2 830