141817_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141817_tabell
statistikk
2014-05-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2014, førebelse tal

Innhald