22702_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22702
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-07-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 333,8 milliardar kroner ved utgangen av juni 2007. Dette var ein nedgang på 1,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Juni 2007.
Millionar kroner
Millionar kroner
Internasjonale reservar  333 828
Valutareservar  330 632
Verdipapir og innskot  236 445
Andre valutareservar 94 187
Reserveposisjonen i IMF  930
Spesielle trekkrettar i IMF 2 266