22706_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22706
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-06-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2007, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 335,9 milliardar kroner ved utgangen av mai 2007. Dette var ein nedgang på 3,4 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Mai 2007. Millionar kroner.
2007
Internasjonale reservar  335 921
Valutareservar  332 299
Verdipapir og innskot  251 878
Andre valutareservar 80 421
Reserveposisjonen i IMF 1 234
Spesielle trekkrettar i IMF 2 387