22727_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22727
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2007-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2006, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 353,6 milliardar kroner ved utgangen av desember 2006. Dette var ein auke på 27,4 millionar kroner frå månaden før.