Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2012, endelege tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
21. september 2017 August 2017 August 2017
21. august 2017 Juli 2017 Juli 2017
24. juli 2017 Juni 2017 Juni 2017
21. juni 2017 Mai 2017 Mai 2017
22. mai 2017 April 2017 April 2017
21. april 2017 Mars 2017 Mars 2017
21. mars 2017 Februar 2017 Oppdaterte tal
2. mars 2017 Januar 2017 Oppdaterte tal
1. mars 2017 Desember 2016 Oppdaterte tal
21. desember 2016 November 2016 Oppdaterte tal
21. november 2016 Oktober 2016 Oppdaterte tal
21. oktober 2016 September 2016 Oppdaterte tal
21. september 2016 August 2016 Oppdaterte tal
22. august 2016 Juli 2016 Oppdaterte tal
21. juli 2016 Juni 2016 Oppdaterte tal

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
21. september 2017 August 2017 August 2017
21. august 2017 Juli 2017 Juli 2017
24. juli 2017 Juni 2017 Juni 2017
21. juni 2017 Mai 2017 Mai 2017
22. mai 2017 April 2017 April 2017
21. april 2017 Mars 2017 Mars 2017
21. mars 2017 Februar 2017 Oppdaterte tal
2. mars 2017 Januar 2017 Oppdaterte tal
1. mars 2017 Desember 2016 Oppdaterte tal
21. desember 2016 November 2016 Oppdaterte tal
21. november 2016 Oktober 2016 Oppdaterte tal
21. oktober 2016 September 2016 Oppdaterte tal
21. september 2016 August 2016 Oppdaterte tal
22. august 2016 Juli 2016 Oppdaterte tal
21. juli 2016 Juni 2016 Oppdaterte tal