282392_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282392
statistikk
2017-05-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2017, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2017April 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta525 825564 659
Internasjonale reservar466 600470 653
Reserveposisjonen i IMF6 0106 254
Spesielle trekkrettar i IMF16 11816 207
Andre internasjonale reservar37 09771 545
Andre krav i valuta40 050818