249080_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
249080
Oppdaterte tal
statistikk
2016-08-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2016Juli 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta522 334534 6682,4
Internasjonale reservar439 609447 7191,8
Reserveposisjonen i IMF6 7466 8010,8
Spesielle trekkrettar i IMF14 86114 9830,8
Andre internasjonale reservar61 11865 1656,6
Andre krav i valuta4 9853 641-27,0