282394_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282394
statistikk
2017-06-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2017, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2017Mai 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta564 659549 979
Internasjonale reservar470 653469 984
Reserveposisjonen i IMF6 2546 225
Spesielle trekkrettar i IMF16 20716 183
Andre internasjonale reservar71 54557 587
Andre krav i valuta8181 704