282398_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282398
statistikk
2017-09-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2017, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2017August 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta515 200504 467
Internasjonale reservar459 047447 473
Reserveposisjonen i IMF5 6595 698
Spesielle trekkrettar i IMF15 72915 607
Andre internasjonale reservar34 76535 689
Andre krav i valuta1 7841 941