282388_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282388
Oppdaterte tal
statistikk
2017-03-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2017, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2017Februar 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta511 323515 255
Internasjonale reservar455 400454 713
Reserveposisjonen i IMF5 9555 833
Spesielle trekkrettar i IMF15 49715 643
Andre internasjonale reservar34 47139 066
Andre krav i valuta1 7562 107