279411_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
279411
Oppdaterte tal
statistikk
2017-03-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2016Desember 2016
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta522 368521 020
Internasjonale reservar437 223472 112
Reserveposisjonen i IMF6 1066 143
Spesielle trekkrettar i IMF14 73915 986
Andre internasjonale reservar64 30026 779
Andre krav i valuta1 4792 318