282390_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282390
statistikk
2017-04-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2017, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2017Mars 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta515 255525 825
Internasjonale reservar454 713466 600
Reserveposisjonen i IMF5 8336 010
Spesielle trekkrettar i IMF15 64316 118
Andre internasjonale reservar39 06637 097
Andre krav i valuta2 10740 050