282396_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282396
statistikk
2017-08-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2017, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2017Juli 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta543 256515 200
Internasjonale reservar477 223459 047
Reserveposisjonen i IMF6 1705 659
Spesielle trekkrettar i IMF16 43715 729
Andre internasjonale reservar43 42634 765
Andre krav i valuta9261 784