279413_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
279413
Oppdaterte tal
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2017, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

 

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2016Januar 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta521 020511 323
Internasjonale reservar472 112455 400
Reserveposisjonen i IMF6 1435 955
Spesielle trekkrettar i IMF15 98615 497
Andre internasjonale reservar26 77934 471
Andre krav i valuta2 3181 756