84509_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
84509
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2012-06-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2012, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 336,8 milliardar kroner ved utgangen av mai 2012. Dette er ein auke på 3,7 milliardar kroner frå månaden før.