249086_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
249086
Oppdaterte tal
statistikk
2016-11-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2016Oktober 2016
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta506 710513 763
Internasjonale reservar426 984431 864
Reserveposisjonen i IMF6 4166 509
Spesielle trekkrettar i IMF14 22314 429
Andre internasjonale reservar59 08760 961
Andre krav i valuta2 3175 813