249084_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
249084
Oppdaterte tal
statistikk
2016-10-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2016September 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta528 394506 709-4,1
Internasjonale reservar446 045426 984-4,3
Reserveposisjonen i IMF6 7106 416-4,4
Spesielle trekkrettar i IMF14 78314 223-3,8
Andre internasjonale reservar60 85659 087-2,9
Andre krav i valuta1 2492 31785,5