249088_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
249088
Oppdaterte tal
statistikk
2016-12-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2016November 2016
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta513 763522 368
Internasjonale reservar431 864437 223
Reserveposisjonen i IMF6 5096 106
Spesielle trekkrettar i IMF14 42914 739
Andre internasjonale reservar60 96164 300
Andre krav i valuta5 8131 479