343393
/utdanning/statistikker/introinnv/aar-tidligere-deltakere
343393
statistikk
2018-12-20T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
introinnv, Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram, introduksjonsstønadVoksenopplæring , Utdanning, KOSTRA, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Offentlig sektor
true

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

62 %

av tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet var i arbeid eller utdanning etter ett år

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november ett år etter endt introduksjonsprogram.
2017
Begge kjønnMennKvinner
Antall
Arbeidssituasjon i alt4 7902 7062 084
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt2 9801 9321 048
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt482254228
Annen eller ukjent status, i alt1 328520808
 
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt627150
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt10911
Annen eller ukjent status, i alt281939

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november ett år etter endt introduksjonsprogram. Kjønn

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november ett år etter endt introduksjonsprogram. Kjønn
2017
AntallProsent
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
 
Arbeidssituasjon i alt4 7902 7062 084100100100
 
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt2 9801 9321 048627150
Sysselsatt1 5001 055445313921
Sysselsatt og under utdanning645424221131611
Under utdanning835453382171718
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt48225422810911
Registrert helt arbeidsledig257129128556
Andre arbeidssøkende, på tiltak225125100555
Annen eller ukjent status, i alt1 328520808281939
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak1326666323
Mottar arbeidsavklaringspenger774235222
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger31....1....
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad58....1....
Mottar sosialhjelp4461722749613
Andre grupper753441212
Uoppgitt50918532411716

Tabell 2 
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet ett år etter endt introduksjonsprogram. Kjønn og alder

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet ett år etter endt introduksjonsprogram. Kjønn og alder
2017
20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-50 år51 år eller eldre
 
Begge kjønn
Arbeidssituasjon i alt6071 0351 258837498312226
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100100100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt78656561555126
Sysselsatt12293638403719
Sysselsatt og under utdanning261814105....
Under utdanning391816141096
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt381012131817
Registrert helt arbeidsledig2467699
Andre arbeidssøkende, på tiltak2355798
Annen eller ukjent status, i alt19272527323257
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak..23354..
Mottar arbeidsavklaringspenger..1..2248
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger.....1..16
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad..221.....
Mottar sosialhjelp6789131323
Andre grupper..211..35
Uoppgitt10151011968
 
Menn
Arbeidssituasjon i alt385593715425271174131
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100100100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt83757672635928
Sysselsatt14394648474422
Sysselsatt og under utdanning312015116....
Under utdanning38171412985
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt47911121721
Registrert helt arbeidsledig14574711
Andre arbeidssøkende, på tiltak..344710..
Annen eller ukjent status, i alt14181517252451
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak..12353..
Mottar arbeidsavklaringspenger1....2236
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger...........5
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad.........
Mottar sosialhjelp455691118
Andre grupper....1.326
Uoppgitt7965639
 
Kvinner
Arbeidssituasjon i alt22244254341222713895
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100100100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt69515150464023
Sysselsatt9172127322715
Sysselsatt og under utdanning19151284....
Under utdanning412018151197
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt381212141813
Registrert helt arbeidsledig25777116
Andre arbeidssøkende, på tiltak..35677..
Annen eller ukjent status, i alt28403737404264
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak.233569
Mottar arbeidsavklaringspenger......2259
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger.........6
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad..4.........
Mottar sosialhjelp9101312181529
Andre grupper...22..4..
Uoppgitt142214171296

Tabell 3 
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november ett år etter endt introduksjonsprogram. Kjønn og landbakgrunn

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november ett år etter endt introduksjonsprogram. Kjønn og landbakgrunn
2017
AntallProsent
Arbeidssituasjon i altArbeidssituasjon i altSysselsatt og / eller under utdanning, i altRegistrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i altAnnen eller ukjent status, i alt
 
Begge kjønn
 
Alle land4 790100621028
Av dette:
Russland44100481439
Burundi2010070030
Eritrea1 22710073819
Etiopia27610073819
Kongo72100671122
Libya21100483319
Somalia1 268100511138
Sudan302100631423
Afghanistan252100551035
Myanmar30100532027
Irak109100591527
Iran172100621028
Kina4410068....
Palestina1310046054
Saudi Arabia2010070....
Syria764100621127
 
Menn
 
Alle land2 70610071919
Av dette:
Russland1610044....
Burundi6100..0..
Eritrea74610081612
Etiopia145100771112
Kongo35100741114
Libya11100....
Somalia675100661024
Sudan203100701515
Afghanistan8710078715
Myanmar7100......
Irak44100681418
Iran81100601227
Kina1810072....
Palestina......00
Saudi Arabia10100......
Syria556100661024
 
Kvinner
 
Alle land2 084100501139
Av dette:
Russland2810050..39
Burundi14100..0..
Eritrea481100611030
Etiopia13110069527
Kongo37100591130
Libya10100..30..
Somalia593100341254
Sudan99100491238
Afghanistan165100431245
Myanmar23100......
Irak65100521532
Iran9110063929
Kina2610065035
Palestina......064
Saudi Arabia10100......
Syria208100531235

Tabell 4 
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november ett år etter endt introduksjonsprogram. Tre siste år. Kjønn

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november ett år etter endt introduksjonsprogram. Tre siste år. Kjønn
201520162017
Personer, etter bosted ved programdeltakelse
Ett år tidligere
 
Begge kjønn
 
Arbeidssituasjon i alt3 7164 1324 790
 
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt586162
Sysselsatt303231
Sysselsatt og under utdanning131313
Under utdanning151617
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt111110
Registrert helt arbeidsledig765
Andre arbeidssøkende, på tiltak455
Annen eller ukjent status, i alt312828
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak343
Mottar arbeidsavklaringspenger222
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger001
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad221
Mottar sosialhjelp1099
Andre grupper322
Uoppgitt10911
 
Menn
 
Arbeidssituasjon i alt1 9072 2192 706
 
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt667171
Sysselsatt384039
Sysselsatt og under utdanning141516
Under utdanning141617
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt12109
Registrert helt arbeidsledig865
Andre arbeidssøkende, på tiltak545
Annen eller ukjent status, i alt212019
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak332
Mottar arbeidsavklaringspenger222
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger......
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad......
Mottar sosialhjelp866
Andre grupper221
Uoppgitt667
 
Kvinner
 
Arbeidssituasjon i alt1 8091 9132 084
 
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt494950
Sysselsatt212221
Sysselsatt og under utdanning121011
Under utdanning171718
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt101311
Registrert helt arbeidsledig776
Andre arbeidssøkende, på tiltak465
Annen eller ukjent status, i alt413839
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak443
Mottar arbeidsavklaringspenger222
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger......
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad......
Mottar sosialhjelp111213
Andre grupper332
Uoppgitt151316

Tabell 5 
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november for de som gikk ut av introduksjonsprogrammet fem siste år. Kjønn

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november for de som gikk ut av introduksjonsprogrammet fem siste år. Kjønn
2017
Personer, etter bosted ved programdeltakelse
Fem år tidligereFire år tidligereTre år tidligereTo år tidligereEtt år tidligere
Begge kjønn
Arbeidssituasjon i alt3 7323 7633 6614 1074 790
 
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt6667646562
Sysselsatt5148413631
Sysselsatt og under utdanning912131513
Under utdanning67101417
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt910101010
Registrert helt arbeidsledig66765
Andre arbeidssøkende, på tiltak33345
Annen eller ukjent status, i alt2524272628
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak22333
Mottar arbeidsavklaringspenger33232
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger22211
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad11221
Mottar sosialhjelp67889
Andre grupper22222
Uoppgitt878711
 
Menn
Arbeidssituasjon i alt2 0532 0261 8712 2002 706
 
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt7374737471
Sysselsatt6057534639
Sysselsatt og under utdanning812131716
Under utdanning5571117
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt99999
Registrert helt arbeidsledig66665
Andre arbeidssøkende, på tiltak32345
Annen eller ukjent status, i alt1917181719
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak..2222
Mottar arbeidsavklaringspenger33222
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger222....
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad..00....
Mottar sosialhjelp55656
Andre grupper11121
Uoppgitt65557
 
Kvinner
Arbeidssituasjon i alt1 6791 7371 7901 9072 084
 
Prosent
Arbeidssituasjon i alt100100100100100
Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt5858545450
Sysselsatt4037282521
Sysselsatt og under utdanning911131211
Under utdanning810121718
Registrert arbeidsledig og/eller på tiltak, i alt1011101011
Registrert helt arbeidsledig76766
Andre arbeidssøkende, på tiltak34445
Annen eller ukjent status, i alt3231363539
Har nedsatt arbeidsevne, er på tiltak..3333
Mottar arbeidsavklaringspenger43332
Mottar helserelaterte ytelser unntatt arbeidsavklaringspenger212....
Mottar kontantstøtte og/eller overgangsstønad..24....
Mottar sosialhjelp88111113
Andre grupper33232
Uoppgitt91010916

Om statistikken

Statistikken omfatter innhold i introduksjonsprogrammet samt mottakere av introduksjonsstønad. Fra 2017 også opplysninger om status direkte etter avsluttet program. Til og med 2016 status i program ved utgangen av året. Tall for tidligere deltakere omfatter de som har avsluttet eller avbrutt programmet, samt status i forhold til arbeid og utdanning gjennom fem år etter avsluttet program.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Deltaker

Person som i løpet av referanseåret har vært registrert av en kommune som deltaker i introduksjonsprogrammet.

Tidligere deltaker

Tidligere deltaker er personer som har avsluttet eller av ulike grunner avbrutt introduksjonsprogrammet et gitt år, og er registrert bosatt i Norge i november året etter.

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta i mot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram.

Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad er den ytelsen deltakeren i introduksjonsprogrammet får fra kommunen, til dekning av livsopphold i programperioden. Stønaden er på årsbasis lik to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Deltakere under 25 år får 2/3 stønad. Stønaden er skattepliktig, og dersom deltakeren har fravær fra opplæring og tiltak, uten gyldig grunn, blir vedkommende trukket i stønaden time for time. Stønaden er lik for alle og ikke behovsprøvd. Dette vil si at den ikke blir avkortet mot barnetrygd, kontantstøtte og så videre. Stønaden reduseres heller ikke på grunn av inntekter av egen eller andres virksomhet eller som følge av formue. I den utstrekning lønnet arbeid inngår i programmet, reduseres stønaden tilsvarende den tid arbeidet tar.

Introduksjonsstønaden reduseres i den utstrekning vedkommende har rett til dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger eller foreldrepenger, og retten til disse ytelsene er opparbeidet før vedkommende startet i et introduksjonsprogram. Stønaden reduseres tilsvarende for uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vedkommende mottar.

Dersom vedkommende mottar overgangsstønad, reduseres introduksjonsstønaden på årsbasis med 40 prosent av den overgangsstønad som overstiger halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

 Tiltak i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering og programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

I tillegg til vanlig norskundervisning tilbys også tiltak som er utenom tradisjonell klasseromsundervisning, for eksempel språkpraksis på en arbeidsplass. Språkpraksis er en del av norskopplæringen hvor deltakerne deler av uka utplasseres på en arbeidsplass for å få praktisere norsk språk i autentiske omgivelser.

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet kan være arbeidstrenings eller andre tiltak i regi av NAV, yrkesprøving, dataopplæring, fag i grunnskole eller videregående skole osv. Yrkesprøving er en metode for realkompetansevurdering som dokumenterer både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Avslutningsårsaker

Når en deltaker avslutter introduksjonsprogrammet registreres detaljert avslutningsårsak i NIR. I statistikken benyttes følgende kategorisering av avslutningsårsaker: Arbeid, videregående skole og høyere utdanning, grunnskole, kvalifiseringstiltak i offentlig regi, sosialhjelp, andre trygdeytelser, flyttet samt restkategorien andre årsaker.

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandske besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

Personer med flyktningbakgrunn

Personer som har kommet til Norge av fluktgrunner og familiegjenforente til disse. Barn født av personer med flykningbakgrunn etter at foreldrene kom til Norge, er ikke regnet med. Asylsøkere er heller ikke regnet med.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted da personen ble født.

Sysselsatt / utdanning er satt sammen av dem som er registrert som sysselsatte, dem som er registrert under utdanning samt dem som er registrert med en kombinasjon av sysselsetting og utdanning. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Registrert ledig / på tiltak består av dem som er registrert arbeidsledige hos NAV og dem som deltar på ordinært arbeidsmarkedstiltak.

Annen eller ukjent status inngår i en samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til arbeidsmarkedet. Annen status innebærer blant annet personer med nedsatt arbeidsevne som er på tiltak i regi av NAV, langtidssykemeldte og mottakere av økonomisk sosialhjelp. Ukjent status vil si at de ikke er registrert i noen av de tilgjengelige datakildene vi bruker i statusrapporteringen for arbeidsmarkedstilknytning. Disse personene er dermed heller ikke sysselsatt, under utdanning, registrert ledige eller på arbeidsmarkedstiltak.

 

 

 

Standard klassifikasjoner

Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars utenlandske fødeland. Personer uten innvandringsbakgrunn har kun Norge (000) som landbakgrunn. Når begge foreldre er født i utlandet, er de i de aller fleste tilfelle født i samme land. I tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det altså mors fødeland som blir valgt.

Kommune er i denne sammenhengen bostedskommunen til programdeltakeren.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylke, kommuner og bydeler i Oslo. For tidligere deltakere, også fordeling etter næringsregioner.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. I
lovens § 2 fastsettes hvem som har rett og plikt til deltakelse i
introduksjonsprogram. Det er personer med flyktningbakgrunn, familiegjenforente
til disse og personer som etter samlivsbrudd har fått opphold på selvstendig
grunnlag på grunn av mishandling i samlivet. Videre må personen være mellom 18
og 55 år og ha behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet
skal tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og kan som hovedregel vare
inntil to år. Programmet kan i særlige tilfeller vare i inntil tre år. Målet
med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn
grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv,
samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Deltakelse i
introduksjonsprogrammet gir den enkelte krav på å motta introduksjonsstønad som
på årsbasis er lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år
mottar 2/3 stønad.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er Kunnskapsdepartementet (KD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens organisasjon (KS), kommuner, forskere, studenter og media. 

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

KOSTRA - kommune Stat Rapportering - hovedside: http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: https://www.ssb.no/innvbef/

Innvandrere etter innvandringsgrunn: https://www.ssb.no/innvgrunn/

Lovhjemmel

Opplysningene om introduksjonsordningen hentes inn av Statistisk sentralbyrå, jamfør lov av 4. juli 2003 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i Lov om offisiell statistikk av 16. juni 1989 nr 54, om offisiell statistikk § 2-2 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Deltakere

Statistikken for deltakelse i introduksjonsordningen omfatter opplysninger om hver enkelt deltaker i introduksjonsordningen i kommunene. Statistikken omfatter alle som er registrert som deltaker det aktuelle året. Den har opplysninger om deltakerens kjønn, alder, sivilstand, start og stoppdato for deltakelse i introduksjonsordningen, hvilke tiltak vedkommende har deltatt i det aktuelle året, status i programmet ved utgangen av året (avsluttet/avbrutt, permisjon eller er fortsatt i program), hvilke måneder personen har mottatt introduksjonsstønad samt totalt stønadsbeløp dette året.

Tidligere deltakere

Opplysninger om tidligere deltakere i introduksjonsordningen omfatter de som avsluttet eller av ulike grunner avbrøt programmet et gitt år. Deretter følger vi deres status på arbeidsmarkedet og i utdanning i de følgende fem årene.

Datakilder og utvalg

Deltakere

Fra og med 2017 er statistikken om deltakere i introduksjonsordningen basert på data fra Nasjonalt
Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Mer informasjon om NIR: https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/nir/ 

I tillegg er opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetaling av introduksjonsstønad innhentet fra A-ordningen (https://www.altinn.no/a-ordningen/). Dette benyttes for tall om utbetalt introduksjonsstønad og mottakere av denne. 

Filene med informasjon om deltakerne i introduksjonsordningen hvert år er koblet til befolkningsfiler av 31.12. i rapporteringsåret

Statistikken har fulltelling, det vil si at alle de kommuner som har deltakere i ordningen skal rapportere til NIR.

Fram til og med 2016 var statistikken er basert på registrering av deltakere i introduksjonsordningen i KOSTRA-skjema 11B.

Tidligere deltakere

Statistikken over tidligere deltakere baseres på KOSTRA-informasjon for alle årganger fram til og med de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016.

I statistikken blir opplysningene om de tidligere deltakerne videre sammenstilt med System for persondata (SFP), der informasjon fra en rekke registre er sammenstilt. Registerdata har tellingsdato i november hvert år og inneholder opplysninger om hvorvidt en person er sysselsatt, registrert arbeidsledig, på sysselsettingstiltak, under utdanning, eller kan knyttes til noen typer offentlige ytelser eller tiltak. En person kan på tellingstidspunktet ha mer enn én status samtidig, for eksempel både sysselsatt og mottaker av en ytelse. I denne statistikken er det et poeng å se på hvor mange som er i aktivitet, og vi har sett på aktivitetene sysselsetting og utdanning i tillegg til kombinasjonen sysselsatt/utdanning. Følgende prioritering er gjort: Dersom en person er registrert arbeidsledig, men også er under utdanning, regnes vedkommende som under utdanning og ikke som arbeidsledig. Når det gjelder de andre statusene, for eksempel helserelaterte ytelser og sosialhjelp, er det mange som har disse i kombinasjon med blant annet arbeid, utdanning eller registrert arbeidsledig. I slike tilfeller er arbeid og annen aktivitet, samt registrerte arbeidsledige, prioritert.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikk om deltakere i introduksjonsordningen er fra og med 2017 basert på opplysninger rapportert fra kommunene til Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetalt introduksjonsstønad er innhentet fra A-ordningen.

Det gjennomføres fødselsnummerkontroller, samt logiske sumkontroller. I tillegg til de kontrollene som blir utførte i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Videre er alle deltakere med gyldig fødselsnummer koblet til befolkningsfiler av 31.12 ved utgangen av rapporteringsåret. Det er bare laget statistikk over personer som er bosatt i Norge ved utgangen av året.

Fram til og med 2016 ble data innsamlet fra kommunene gjennom KOSTRA. De fleste kommuner har egne fagsystemer hvor data hentes fra, mens noen kommuner rapporterer inn på elektronisk skjema. Etter foreløpig publisering 15. mars mottar kommunene oversiktstabeller og feillister for sine respektive kommuner og kommenterer på disse. Reviderte tall publiseres i KOSTRA 15. juni.

 

Tidligere deltakere, avgangskohort

For å tildele tidligere deltakere en avgangskohort, er følgende bearbeiding gjort: (a) Alle deltakere i introduksjonsprogrammet som har status som avsluttet eller avbrutt på slutten av året, tas innledningsvis med i populasjonen. (b) Kun de som faktisk har avsluttet, som ikke er borte fra programmet bare midlertidig, skal regnes med til kohorten. Populasjonen blir derfor sjekket mot de som deltok i programmet det påfølgende året. (c) Kvinner som avbryter programmet fordi de får barn rett etter avbrutt program eller av ulike grunner ikke kommer tilbake i programmet etter endt permisjon, blir lagt til neste kohort. På denne måten gis de ett år med omsorgspermisjon før de kommer med i statistikken. 

 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke presentert dersom færre enn 4 enheter ligger til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble publisert for første gang i 2006 for statistikkåret 2005.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i sammenheng med innsamling og bearbeiding av data kan forekomme. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlinga etc. Det er gjort et omfattende arbeid for å minimalisere slike feil, så i statistikksammenheng kan man som hovedregel se bort fra slike.

Det skal i utgangspunktet ikke være utvalgsfeil da dette er en fulltelling.

Revisjon

Ikke relevant.

Analyser, artikler og publikasjoner

6 av 10 i arbeid eller utdanning et år etter endt introduksjonsprogram

6 av 10 i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram

Publisert 20. desember 2018

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Året før var andelen 61 prosent.

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Publisert 4. desember 2018

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

Les publikasjonen
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Publisert 15. juni 2018

Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

Les artikkelen
KOSTRA

KOSTRA

Publisert 15. mars 2018

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Les artikkelen
Kvinner og menn – Please, mind the gap!

Kvinner og menn – Please, mind the gap!

Publisert 14. desember 2016

Halvparten av kvinnene som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, er i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Politikernes målsetting er 70 prosent. Hva skyldes at menn når dette målet, men at ikke kvinnene når det?

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

Publisert 30. august 2016

I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.

Les publikasjonen
Introduksjonsordningen - en resultatstudie

Introduksjonsordningen - en resultatstudie

Publisert 28. august 2015

For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

Les publikasjonen
Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

Publisert 19. desember 2014

I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler.

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

Publisert 6. mai 2014

SSB følger her deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2010 og 2011. Dessuten presenteres mer nøyaktige tall enn i tidligere rapporter for avgangskohortene 2007-2010. Oppdateringen gir særlig utslag for kvinner.

Les publikasjonen
Introduksjonsordningen i kommunene

Introduksjonsordningen i kommunene

Publisert 2. desember 2013

SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte. Det er store forskjeller mellom kommunene, men ulikhetene kan ikke forklares på en enkel måte.

Les publikasjonen
System for persondata - versjon 9

System for persondata - versjon 9

Publisert 8. november 2011

I dette notatet dokumenteres den nye versjonen av System for persondata (SFP9) som nå foreligger for årgangene 2008 – 2009. I versjon 9 er populasjonen blitt utvidet ved å endre aldersavgrensningen fra 16 – 74 år til 15 år eller eldre, og ved å inkludere ikke-bosatte.

Les publikasjonen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB