Regnskap for private barnehager2015

Innhold

Arkiv for Regnskap for private barnehager - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. november 2020 2019 2019
3. desember 2019 2018 2018
12. desember 2018 2017 2017
19. desember 2017 2016 2016
12. desember 2016 2015 Offentlige tilskudd dekker 86 prosent av utgiftene i private barnehager
9. desember 2015 2014 Foreldre dekker 16 prosent av utgiftene
9. desember 2014 2013 Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene
18. oktober 2013 2012 Foreldrene dekket 17 prosent av utgiftene
26. oktober 2012 2011 Foreldrene dekker 18 prosent av utgiftene
28. juni 2011 2010 Høyere månedspris
24. juni 2010 2009 Høyere timekostnader
24. juli 2009 2008 Økt tilskudd fra kommunene
26. september 2008 2007 Nedgang i statlige tilskudd
17. oktober 2007 2006 Lavest kostnader i Østfold
17. oktober 2006 2005 Stadig høyt statstilskudd til private barnehager