Trafikkulykker med personskadeoktober 2016

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. september 2007 August 2007 29 omkom på veiene
28. august 2007 Desember 2006 Flere dødsulykker med vogntog
16. august 2007 Juli 2007 Færre omkomne på norske veier i juli
20. juli 2007 Juni 2007 99 har omkommet på veiene
14. mai 2007 April 2007 Økning i antall skadde på veiene
19. april 2007 Mars 2007 Færre omkom på veiene i mars
16. mars 2007 Februar 2007 Færre omkomne i februartrafikken
15. februar 2007 Januar 2007 21 omkomne og 908 skadde i januar
18. januar 2007 Desember 2006 Nesten 10 prosent flere omkomne
19. desember 2006 November 2006 30 omkomne og 875 skadde i novembertrafikken
14. november 2006 Oktober 2006 18 omkomne og 963 skadde i oktober
17. oktober 2006 September 2006 16 omkomne og 985 skadde i september
2. oktober 2006 Desember 2005 Færre ulykker med vogntog i 2005
21. september 2006 August 2006 22 omkomne og 1 059 skadde i august
21. august 2006 Juli 2006 Ulykkessommer på veiene

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. september 2007 2007 29 omkom på veiene
28. august 2007 2006 Flere dødsulykker med vogntog
16. august 2007 2007 Færre omkomne på norske veier i juli
20. juli 2007 2007 99 har omkommet på veiene
14. mai 2007 2007 Økning i antall skadde på veiene
19. april 2007 2007 Færre omkom på veiene i mars
16. mars 2007 2007 Færre omkomne i februartrafikken
15. februar 2007 2007 21 omkomne og 908 skadde i januar
18. januar 2007 2006 Nesten 10 prosent flere omkomne
19. desember 2006 2006 30 omkomne og 875 skadde i novembertrafikken
14. november 2006 2006 18 omkomne og 963 skadde i oktober
17. oktober 2006 2006 16 omkomne og 985 skadde i september
2. oktober 2006 2005 Færre ulykker med vogntog i 2005
21. september 2006 2006 22 omkomne og 1 059 skadde i august
21. august 2006 2006 Ulykkessommer på veiene

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.