22979_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22979
99 har omkommet på veiene
statistikk
2007-07-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

99 har omkommet på veiene

Til sammen 99 personer mistet livet på norske veier i 1. halvår 2007, viser en foreløpig oversikt. Dette er én mer enn i samme periode i fjor, men 28 færre enn gjennomsnittet for de siste ti årene.

Politiet registrerte i alt 795 ulykker med personskade på norske veier i juni. En foreløpig oversikt viser at 21 personer omkom og 1 175 personer ble skadd i disse ulykkene. Tilsvarende tall for juni i fjor var 24 omkomne og 1 085 skadde, mens gjennomsnittet for juni i perioden 1998-2007 er 27 omkomne og 1 077 skadde på norske veier.

Av de 21 som omkom i forrige måned, var elleve bilførere, to bilpassasjerer, fire motorsyklister, to syklister, én fotgjenger og én annen trafikant.

Personer drept. Januar-juni. 1998-2007

Personer skadd. Januar-juni. 1998-2007

Flere skadde

De foreløpige tallene viser at til sammen 5 584 personer har blitt skadd i trafikken hittil i år. Tilsvarende tall for perioden januar- juni i fjor var 4 987 skadde, mens gjennomsnittet for tiårsperioden 1998-2007 er 5 281 skadde personer i årets seks første måneder.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. 24 prosent av personene som blir registrert har ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer.

Tabeller: