22994_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22994
Færre omkomne i februartrafikken
statistikk
2007-03-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne i februartrafikken

I februar registrerte politiet 444 ulykker med personskade på norske veier. 11 personer omkom og 723 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Sammenlignet med samme periode i fjor er tallet på omkomne lavere, men antallet skadde er noe høyere.

Personer drept. Januar-februar. 1998-2007

Personer skadd. Januar-februar. 1998-2007

Tilsvarende foreløpige tall for februar i 2006 var 19 omkomne og 700 skadde, mens gjennomsnittet for tiårsperioden 1998-2007 er 18 omkomne og 737 skadde i februartrafikken. Av de 11 omkomne i forrige måned var fem bilførere, fem bilpassasjerer og én annen trafikant.

Omkomne og skadde hittil i år

De foreløpige tallene viser at 34 personer har mistet livet og 1 668 har blitt skadd i trafikken hittil i år. Av disse 1 668 skadde personene var 108 alvorlig skadet.

Tilsvarende tall for januar og februar i fjor var 32 omkomne og 1 463 skadde, av disse 107 alvorlig skadde. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 1998-2007 er 40 omkomne og 1 559 skadde.

Færre omkomne og skadde i ulykker med vogntog innblandet

Foreløpige tall for de to første månedene i år viser 51 ulykker der vogntog var innblandet. I disse ulykkene omkom sju personer, mens 71 personer kom til skade. Tilsvarende tall for samme periode i fjor viste 57 ulykker, 80 skadde og 15 omkomne.

Personer drept eller skadd i ulykker med vogntog innblandet. Januar-februar 2003-2007 og gj.sn. 2003-2007

Siste reviderte tall for 2006

De siste reviderte tallene for hele 2006 viser 7 900 ulykker, 11 293 skadde og 243 omkomne.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er ca. 400 personer (25 prosent) som ble registrert med ukjent skadegrad i politirapportene hittil i år. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer. En del av disse personene kan, i ettertid, vise seg å være uskadde.

Skadetallene for januar 2006 som brukes som sammenligning i artikkelen, er foreløpige tall publisert i Veitrafikkulykker med personskade i februar 2006.

Tabeller: