22977_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22977
Færre omkomne på norske veier i juli
statistikk
2007-08-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne på norske veier i juli

I juli registrerte politiet 654 ulykker med personskade på norske veier. 18 personer omkom, og 1 020 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-juli. 1998-2007

Tilsvarende foreløpige tall for juli i fjor var 29 omkomne og 999 skadde, mens gjennomsnittet for tiårsperioden 1998-2007 er 29 omkomne og 1 009 skadde. Av de 18 omkomne i forrige måned var fem bilførere, to bilpassasjerer, åtte motorsyklister, én mopedist, én syklist og én annen trafikant.

117 omkomne hittil i år

Fra januar til juli i år har til sammen 117 personer mistet livet på norske veier, mot 127 personer i den samme perioden i fjor. Gjennomsnittstallet fra januar til juli de ti siste årene viser 156 omkomne.

Personer alvorlig skadde, etter trafikantgruppe. Januar-juli. 2003-2007

Personer skadd. Januar-juli. 1998-2007

Flere skadde

De foreløpige tallene hittil i år viser at til sammen 6 679 personer ble skadd i trafikken. Av disse var 467 alvorlig skadde. Tilsvarende tall for perioden januar til juli i fjor var 5 986 skadde personer, og av disse var 523 alvorlig skadde.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. 24 prosent av personene som blir registrert, har ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer.

Tabeller: