22996_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
22996
21 omkomne og 908 skadde i januar
statistikk
2007-02-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

21 omkomne og 908 skadde i januar

I januar registrerte politiet 598 ulykker med personskade på norske veier. 21 personer omkom, og 908 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar. 1998-2007

Personer skadd. Januar. 1998-2007

Av de 21 omkomne i forrige måned var 13 bilførere, seks bilpassasjerer og to fotgjengere. Tilsvarende foreløpige tall for januar i 2006 var 13 omkomne og 709 skadde, mens januargjennomsnittet for tiårsperioden 1998-2007 er 22 omkomne og 775 skadde.

Siste reviderte tall for 2006

De siste reviderte tallene for hele 2006 viser 7 889 ulykker, 11 281 skadde og 243 omkomne.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er cirka 200 personer som ble registrert med ukjent skadegrad i politirapportene i januar. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer. En del av disse personene kan, i ettertid, vise seg å være uskadde.

Skadetallene for januar 2006 som brukes som sammenligning i artikkelen, er foreløpige tall publisert i Veitrafikkulykker med personskade i januar 2006.

Tabeller: