23000_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
23000
30 omkomne og 875 skadde i novembertrafikken
statistikk
2006-12-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

30 omkomne og 875 skadde i novembertrafikken

Til sammen 214 personer har mistet livet, og 10 136 har kommet til skade på norske veier hittil i år. 30 av de 214 omkom i novembertrafikken.

Personer drept. Januar-november. 1997-2006

Personer skadd. Januar-november. 1997-2006

I alt 214 personer har mistet livet på norske veier fra januar til november i år, og dette er 13 flere enn i samme periode i fjor. Til sammen 10 136 personer kom til skade i årets elleve første måneder i år, mens tilsvarende foreløpige tall for i fjor var 10 655 skadde. Gjennomsnittet for femårsperioden 2002-2006 viser 236 omkomne og 10 736 skadde.

30 omkom i november

Politiet registrerte i alt 628 ulykker med personskade på norske veier i november. En foreløpig oversikt viser at 30 personer omkom, og 875 personer ble skadd i disse ulykkene. Tilsvarende tall for november i fjor var 28 omkomne og 795 skadde, mens gjennomsnittet for perioden 2002-2006 er 24 omkomne og 855 skadde.

Av de 30 som omkom i forrige måned, var 20 bilførere, tre bilpassasjerer, én syklist, fem fotgjengere og én annen trafikant.

Personer drept, etter trafikantgruppe. Januar-november. 2005-2006 og gj.sn. 2002-2006

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er også en del personer som blir registrert med ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer. En del av disse personene kan, i ettertid, vise seg å være uskadde.

Skadetallene for november 2005 som brukes som sammenligning i artikkelen, er foreløpige tall publisert i Veitrafikkulykker med personskade i november 2005. Tallene for 2005 som presenteres i tabellene 1-10, er endelige. De foreløpige tallene er alltid noe lavere enn de endelige tallene.

Tabeller: