22984_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
22984
Færre ulykker med vogntog i 2005
statistikk
2006-10-02T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre ulykker med vogntog i 2005

Nedgangen i antall vogntogulykker fra 2004 til 2005 var på litt over 4 prosent, den samme nedgangen som i antall veitrafikkulykker totalt.

I 2005 registrerte politiet 258 ulykker med vogntog på norske veier, en nedgang fra 269 ulykker i 2004. Det årlige gjennomsnittet for perioden 2001-2005 var 263 ulykker.

Alle ulykker ved møting og vogntog innblandet i møteulykker. Prosent. 1996-2005

Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1996-2005. 1996=100

Flere drepte, men færre skadde

I alt mistet 34 personer livet, og 360 personer ble skadd i ulykker der vogntog var innblandet i 2005, mens de tilsvarende tallene for 2004 var 23 drepte og 373 skadde. Dette utgjør 11,5 prosent av alle som omkom i trafikken og 3 prosent av alle trafikkskadde hvert år. Det årlige gjennomsnittet for femårsperioden 2001-2005 var 31omkomne og 356 skadde.

Av de 34 som omkom i vogntogulykker i 2005, var 26 bilførere, 6 var bilpassasjerer og 2 var motorsyklister. 43 av de 360 personene som ble skadd, pådro seg meget alvorlige eller alvorlige skader, 304 personer kom lettere til skade, mens 13 personer hadde ukjent skadegrad.

Høy andel møteulykker

I alt 90 av de 258 vogntogulykkene i fjor kom som følge av møte med annet kjøretøy, en andel på 35 prosent av ulykkene der vogntog var innblandet. Til sammenligning utgjorde møteulykkene bare 13,8 prosent av alle veitrafikkulykkene i 2005. 22 personer omkom etter møte med vogntog på norske veier i fjor, mens 121 personer ble skadd.

Utforkjøring med vogntog 1996-2005

Ulykker ved møting av vogntog. Personer drept eller skadd 1996-2005

Flere utforkjøringer

I 2005 var det 60 såkalte single-ulykker med vogntog, det vil si ulykker der andre kjøretøyer ikke var innblandet. 57 av disse ulykkene var utforkjøringer, mot 53 året før. Åtte personer mistet livet, og 64 personer kom til skade i utforkjøringer med vogntog i 2005. I 2004 omkom tre personer, mens 65 personer kom til skade.

Flest ulykker i januar og november

Med 28 ulykker var januar og november månedene som hadde flest vogntogulykker i 2005. Flest personer omkom derimot i juli, nærmere bestemt fem personer. Deretter fulgte januar, mai og november. I hver av disse månedene ble det registrert fire omkomne i ulykker der vogntog var innblandet.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

Tabeller: